Evangelisation + Bön = väckelse

Mat 28:18-20  Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: "Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden.   Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut." 
Dessa ord var Jesu sista ord till sina lärjungar innan han togs upp till himlen. Man brukar ju säga att de sista orden någon förmedlar innan ett avsked är de viktigaste. Jag tror att Herren hade sparat detta tal till sist för att få sina lärjungar att speciellt komma ihåg detta.
Att dela evangeliet med andra är det mest centrala i Herrens budskap till oss, det är också det som det är mest strid om. Hur många församlingar idag är det inte som utelämnar detta. Istället har man allehanda andra aktiviteter. Sångstunder, undervisning och möten för redan troende.
Detta är också bra men inte vad vi först och främst är kallade till.
Vi som har den Helige Ande sitter på världens största kraftkälla, som riskerar att bli verkningslös då vi inte vänder oss ut till de förlorade, utan bara sysslar med egna aktiviteter. Det är enligt min mening ett stort resursslöseri.
Jesus kommer mycket snart. Det är dags att vi vaknar upp och gör det Herrens befallt oss att göra nämligen att dela evangeliet till en förlorad värld. Våra församlingar kommer aldrig att växa oavsett hur mycket vi ber, om vi inte också är villiga att gå ut till människorna. Bön är motorn för att kunna gå ut. Bön + evangelisation = väckelse. Man kan inte enbart få väckelse genom bara bön.
De församlingar som verkar aktivt enligt den modellen har stora framgångar i sitt arbete att nå de ofrälsta. Det står i ordet." Att hur skulle människor kunna komma till tro om ingen predikade för dem". Det är dags att vi reser oss upp ur vår bekvämlighet och går på Jesu ord, då kommer vi också få se hur den Helige Ande kommer oss till hjälp.
Vi behöver också be om att vi får nöd för människor som vi möter. Att Herren lägger vissa personer på vårt hjärta. Precis som Jesus gick omkring och ömkade sig över människorna, behöver du och jag göra det. Det viktigaste är att vi är drivna av Kärlek.
Lycka till med ditt evangeliserande, Herren är med dig!
7 feb 2018

FWT Homepage Translator

 

Senast från Missionsbloggen

 

 

 

 

Religionblogglista.se

SvenskaLänkar.com - en bra svensk seo-optimerad länkkatalog

Kvalitetskatalogen.se

 free website promotion SubmitX.com