Barmhärtighetsmissionen

Evangelium till en förlorad värld

Indien

Indien har jag besökt totalt 11 gånger sedan 1990. Här har vi hjälpt fattiga familjer med mat varje månad, samt evangeliskt arbete. Under de senaste åren har vi koncentrerat vårt arbete till staden Kumily i Kerala där vi har evangeliskt arbete som utgår från en baptistförsamling. Vår Broder Santhos bedriver ett framgångsrikt arbete bland befolkningen här. 

Santhos är i behov att bygga en dopgrav, då det tillkommer nyfrälsta. Vi har redan skickat ett litet bidrag till detta, men mer pengar behövs totalt ca 10.000:- Känner du för att ge en gåva till det ändamålet så märk inbetalningen med " Indien"

Vi bedriver ett omfattande barn och ungdomsarbete

På denna konferens hade ett 150-tal barn samlats

Santhos delar ut nyttoprodukter till en kvinna.

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)