Indienarbetet

Indien var det första landet som vi startade missionsarbete, och då redan 1995. Efter att ha legat lågt med indienarbetet under ett par år, så tar vi åter upp det igen. Missionen i Indien leds av pastor X som samlar ett stort antal barn till evangeliskt och humanitärt arbete. Till skillnad från vårt arbete i Filippinerna så upplever man förföljelse i Indien för den kristna tron. Därför är det med försiktighet jag skriver om vårt arbete här. X skriver att fanatiska hinduer försöker förstöra verksamheten för dem och hindra människor från att komma på mötena.

Jag kommer inte skriva ut namnet på vår medarbetare här utan kallar honom pastor X av säkerhetsskäl. Med tanke på den förföljelse som de upplever. Du som vill ge en gåva till detta arbete kan göra det via bankgiro och bankkort märk inbetalningen
"Indien". Mer information om detta arbetet kommer snart.

Utdelning av nyttoprodukter