BARMHÄRTIGHETSMISSIONEN

I kärlekens tjänst för Ati-folket

Utförda Projekt

Under de åren som vi arbetat med att hjälpa Ati-folket, har vi med er hjälp genomfört en rad humanitära och evangeliska projekt några av dem presenterar vi här på denna sida.

I April - 2016 tog vi med ett femtontal Ati-ungdomar på ett kristet läger, där många kristna ungdomar från olika Kyrkor samlades. Det var både roligt och nyttigt för dessa ungdomar att träffa andra i samma ålder. Det var första gången som Ati ungdomarna var med på ett sådant läger och vistas gemensamt med den vanliga befolkningen.


Med er hjälp har vi byggt en toalett hos Atis i Backhaw. De sanitära förhållandena där var väldigt dåliga och man gjorde sina behov lite överallt. Nu har vi kunnat förebygga att inte sjukdomar sprids genom avföring.


Här står en nöjd pappa Laloy tillsammans med sina döttrar Angelica och Erica som fått skoluniformer av oss. (Ytterligare två pojkar har fått uniformer av oss)


Florence pappa Ernesto Hervilla har fått månatlig hjälp till medicin. På bilden är han väldigt sjuk. Men tack vare medicin och förböner mår han idag bra.


Amalia drabbades problem med blodet, och vi var tvungna att ge henne en blodtransfusion. Missionen hjälpte till med kostnad för sjukhusvård, medicin och transfusion. Detta räddade livet på henne. Hon mår idag bra.


Vincent blev överfallen av en full man som skar honom i halsen med en machetas. Vi bidrog med sjukhusvård och medicin, vilket räddade livet på honom.


Vi delar ut mat månatligen till ett tiotal Ati-familjer


Här ger vi lunch till Ati-familjerna


Vi har gett pengar till hjälp till självhjälp-projekt bland Atis. Här har Mayline kunnat köpa in material för att tillverka hantverk som hon sedan säljer.


 

Detta är ett axplock av de insatser vi gjort sedan 2014 bland Ati-folket i Salag och Backhaw. Jag hoppas att detta, ska ge dig en trygghet att ge till detta arbete.  GE EN GÅVA DU OCKSÅ HÄR!