Vår Vision 


Visionen med vårt arbete både i Filippinerna, Indien och Sverige är att så många människor som möjligt ska få möta  Jesus kristus till frälsning. 

FILIPPINERNA

Familjen Milton var ute som missionärer på ön Guimaras från Juni - 2015 till December - 2016. Visionen var att Aetasfolket som tidigare blivit frälsta skulle bli grundade i
Guds ord och få en fungerande andlig gemenskap. Till att börja med hade vi en egen församling, där aetasfolket fick växa i tron, samt få humanitär hjälp. När vi lämnade Filippinerna tog en pingsförsamling över omsorgen om dem. Vi samarbetar idag med denna församling och ger varje månad med er hjälp ut matkassar till det fattiga Aetasfolket.

INDIEN

Vår vision med arbetet i Indien är att nå ut med evangeliet till barn och ungdomar. De kommer från fattiga förhållanden varför vi också ger dem humanitär hjälp varje månad. De samlas varje månad för att del av bibelstudier mm. Barnen och ungdomarna kommer från olika trosinriktningar. Medarbetare Pastor S, gör ett stort arbete trots hot om förföljelse från hinduiska fanatiker.

SVERIGE

Vi känner starkt för vårt hemland Sverige. Idag är avkristning på stor frammarch här. Islam och Newage får allt mer inflytande. Vi arbetar med att nå ut till både Svenskar och invandrare med evangeliet om Jesus kristus. Det gör vi främst genom personlig evangelisation med traktatspridning.

JESUS KOMMER MYCKET SNART!

Många kristna idag sover någon slags törnrosa-sömn och inser inte hur nära Herrens återkomst vi verkligen är. Varför predikas det inte mer om det i våra kyrkor. I stället predikas det om framgång och välstånd av matriellt slag. självutnämnda predikanter och profeter drar sig inte för att utlova välsignelse i form av rikedom eller helande om man ger till den eller den organisationen. Jag tror att Jesus gråter över detta. .

Vi som tror på Jesus har fått uppdraget att gå ut i hela världen och göra folk till lärjungar. Det är något som min fru och jag försöker praktisera. 
Familjen Milton. Jörgen , Florence, David och Mark Lorence
Florence besöker Aetas
Här delar Florence ut Nya testamenten på Ilongo språket till Aetas. En liten organisation i staden Iloilo försåg oss med 120 gratis biblar samt 2500 traktater på Ilongo. Herren är god.