BARMHÄRTIGHETSMISSIONEN

I kärlekens tjänst för Ati-folket

Vad vi gör

Här är Ati-folket i vår kyrka och firar Gudstjänst

 

2012 åkte jag på min första resa till Filippinerna och träffade där också min fru. Jag såg den fattigdom som fanns speciellt bland urinnevånarna Ati som tillhör en av Filippinernas älsta folkgrupper. Herren grep våra hjärtan angående detta folk. Som är helt utstötta av samhället och lever på vad naturen ger samt hantverk. Dessa människor fick vi så småningom nå med evangeliet. Och 2014 fick vi döpa ett tjugofemtal av dem från byn Salag. Idag är det en baptistförsamling som tar hand om dem. Vi ger dem varje månad matpaket samt undervisar dem i Guds ord. Vi har flera Ati som väntar på vår humanitära hjälp och evangeliet.

Kristet läger där Ati-ungdomarna deltog