Vi hjälper barn & ungdomar i indien och Aetasfolket på Filippinerna

Välkommen till God in Action

Den lilla organisationen med det stora hjärtat,sedan 1995

Vi är en oberoende kristen hjälporganisation som hjälper barn och ungdomar i Indien och Filippinerna humanitärt. Men vi vill också dela med oss av det bästa vi har nämligen Jesus kristus. Därför har vi också evangeliska möten och söndagskola. Vår organisation bytte nyligen namn från Barmhärtighetsmissionen till God in Action. Vi startade 1995.

Humanitärt arbete

Matutdelning, medicin, sjukhusvård, kläder, skolmaterial mm.  Läs mer!

evangeliskt arbete

Söndagskola och evangeliska möten  Läs mer!

ge en gåva

Du kan ge via kort, swish eller bankgiro Läs mer!

VI behöver er hjälp för att få vår verksamhet självgående

För några månader sedan delade pastor Mark Delacruz sin vision för att vi ska kunna bygga vår egen kyrka och även bli självförsörjande när det gäller mat till Aetas. Vi har som mission länge brottats med dålig ekonomi. Vilket i längden kanske kommer att göra att vi en dag inte längre kommer kunna hjälpa Aetasfolket. Men nu har pastor Mark tillsammans med oss startat en liten affärsverksamhet där han tillverkar eldstäder för hemmen. Han har idag fått alla licenser han behöver för detta. Av vinsten för dessa eldstäder kommer vi senare köpa in mark, där vi kan bygga en kyrka men även ha grönsaksodlingar och djur, för att på så sätt hjälpa Aetasfolket. Det blir vår egen missionsstation. Vi ger idag ett par Aetas avlönat arbete genom denna verksamhet. Men vi räknar med att kunna anställa mer Aetas till produktionen.

Under Maj startar Mahangan festival på Guimaras. En stor festival där vi kommer att kunna sälja dessa eldstäder till förmån för marken. Produkterna kostar runt 100-200kr styck. Och vi behöver få in runt 10.000kr för att kunna lägga handpenningen på marken.

Kanske vill du ge en engångsgåva till Markprojektet.  Swisha i så fall din gåva till  12345 97 142 och märk betalningen " Marken"   

Om vi tillsammans hjälps åt kommer snart vår verksamhet att vara självgående.  Vi vill hjälpa Aetasfolket både med livsmedel, men också ge dem den andliga födan.

Barnen i Aetas-byn serum

FILIPPINERNA

RESA TILL INDIEN

INDIEN

jesus sa

 - För jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig.

Då ska de rättfärdiga svara honom: Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig att äta, eller törstig och gav dig att dricka? Och när såg vi dig som främling och tog emot dig, eller naken och klädde dig? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig? Då ska Kungen svara dem: Jag säger er sanningen: Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort för mig

Kontakta god in ActionGOD IN ACTION  I  Vitalagatan 27A  I  574 32 Vetlanda 

I Bankgiro 223-3799 I Swish. 12345 97 142  [email protected] Orgnr. 802438 - 9408