Ett jesus-centrerat arbete

God in Action är en Jesus-centrerad organisation där vi gör allt vi kan för att nå ut med evangeliet till människor i vår värld. Vi har under de 25 år som som vi varit aktiva gjort olika insatser både i Indien och Filippinerna.

 Personlig evangelisation

Vi har både i Indien, Filippinerna och Sverige arbetat aktivt med att tala till personer om Jesus, man till man. i samband med det så har vi delat ut traktater till allmänheten. Vi har fått se frukt av detta arbete

evangeliska möten och söndagskola

 Vi och våra medarbetare har evangeliska möten i Indien och Filippinerna. Många har fått möta Jesus och fått sina liv förvandlade, samt blivit helade och befriade.
mission via facebook

Under hösten 2021 startade vi ett arbete för att nå ut med evangeliet om Jesus via annonsering på facebook till områden i Indien med många onådda. Vi har redan fått se frukt av detta arbete. Vi sprider Jesus-filmen via internet.

bibelutdelning 

Vi och våra medarbetare har delat ut biblar till nyfrälsta och sökare

Jesus kommer snart

Vår viktigaste uppgift är att berätta om Jesus innan han kommer tillbaka. Vi tror att tiden är väldigt kort innan detta händer. Alla måste få höra evangeliet och kunna ta ställning till det.