HJÄLPORGANISATION SOM gör skillnad!

Vår hjälporganisation God in Action tidigare Barmhärtighetsmissionen är en mission som gör skillnad i många människors liv. Vi har varit aktiva under 25 år som hjälporganisation. Trots det har vi varit tämligen osynliga och många känner ännu inte till oss. Det beror på att vi alltid försöker minimera administrationskostnaderna och istället lägger vi de medel vi får in på behövande. Vår annonsering bekostas av oss själva för att du som gåvogivare ska vara trygg att alla dina medel når fram. Vad har vi då uträttat som hjälporganisation.

Mat till fattiga familjer

Vi har genom ett faddersystem delat ut matkassar till ett stort antal fattiga familjer i Indien varje månad under flera år. Det har i huvudsak varit säckar med ris och övriga livsmedel. Dessa familjer var i akut behov för att kunna överleva. Från 2012 gör vi samma insats för fattiga familjer från det fattiga Aetasfolket på Filippinerna.

 Vi har bekostat sjukvård och medicin

Tack vare våra gåvogivare har vi som hjälporganisation fått vara med och rädda livet på fattiga människor som själva inte haft råd med akut sjukhusvård. Vi har också bekostat medicin till många.


Vi har gjort sanitära insatser

Vi har byggt gemensamma toaletter för Aeta-folket där den sanitära situationen varit helt ohållbar, där man tidigare gjort sina behov utanför bostadshusen. På detta sätt har vi kunna förebygga att inte allvarliga sjukdomar brutit ut.

Vi har hjälpt till att integrera Aetasfolket i samhället

Aetas-folket är ett djungelfolk som i huvudsak livnär sig från naturen och hantverk-tillverkning. Vi har hjälpt dem att kunna komma in i samhället och bli accepterade. Ungdomarna har vi tagit på läger där de fått träffa andra ungdomar för att på detta sätt öka förståelsen och acceptans av dem som folk.

Vi har bekostat utbildning och läromedel

 Vi har betalat för barn och ungdomars utbildning, läromedel och skoluniformer. Där fattiga familjer inte haft ekonomi för att låta sina barn gå i skolan.

Vi har gjort katastrofinsatser

Vi har i viss mån kunnat hjälpa människor som drabbats av naturkatastrofer (tyfoner och översvämningar)

Vi är den lilla hjälporganisationen med det stora hjärtat.

Vi ger alltid allt för att hjälpa människor i nöd och engagerar oss personligt. Det ända som hindrar oss är brist på ekonomiska medel. Vi har uträttat många saker men har endast kunna göra detta i liten skala. Det vill vi ändra på och hoppas att du vill hjälpa oss med det.

Tack!

SWISH. 12345 97 142

GOD IN ACTION

           Du kan även stödja oss helt UTAN KOSTNAD! och få egen fördel             LÄS MER!