GE EN GÅVA!

GÖR DET PÅ DET SÄTT SOM PASSAR DIGARBETET I FILIPPINERNA

Sedan 2012 har vi arbetat med den fattiga och utstötta urbefolkning Aetas på ön Guimaras i Filippinerna. Vi har med våra gåvogivares hjälp kunna dela ut livsmedel varje månad till fattiga familjer, bekostat skolgång, läromedel, byggt toaletter där det varit sanitära problem, Vi har bekostat sjukvård och medicin.

Nu har  du möjlighet att ge en gåva till Aetas genom att stödja på valfritt sätt.

TACK FÖR DIN GÅVA!

ARBETET I INDIEN

Sedan 1995 har vi hjälpt fattiga familjer i Indien med matkassar. Vi har bekostat skolgång och läromedel. Köpt in biblar. Vi har delat ut gåvor till barn och ungdomar. Vi har i viss mån bekostat sjukhusvård och medicin samt gett katastrofbistånd. 

Nu har du möjlighet att ge en gåva  genom att stödja på valfritt sätt.

SWISH  - 12345 97 142


SKANNA IN KODEN OCH GE 100:- TILL AETASFOLKET (BELOPPET KAN ÄNDRAS)

SKANNA IN KODEN OCH GE 100:- TILL INDIENARBETET (BELOPPET KAN ÄNDRAS)

SKANNA IN KODEN OCH GE EN 20:ABETALKORT


BANKGIRO -  223-3799


GE VIA BANKGIRO MEN UPPGE DÅ GÄRNA  TILL VILKET ÄNDAMÅL.