SVERIGE

Vårt eget land Sverige är ett land under andligt förfall. Ogudaktighet har gått så långt på alla plan i samhället

Sedan jag flyttade hem till Sverige från Filippinerna Dec.-2019, har jag ägnat mig åt att dela evangeliet här, genom traktatspridning och gatuevangelisation. Vårt eget land är i dag ett hedniskt land och i stort behov av evangeliet. Nyandlighet florerar och synden i vårt land är stor.  - Aborter - Pride-parader - Islamisering - kriminalitet - homosexualitet är bara några saker som orsakar detta lands förfall. Därför känner jag en kallelse att arbeta aktivt här med att berätta för andra om Jesus. Tiden är kort och Jesus kommer mycket snart.

EVANGELISATION I VETLANDA

Varje fredag kväll mellan ca 21.00 - 24.00  går Jag ut i min hemstad Vetlanda och delar evangeliet på gatorna. Det gör jag tillsammans med andra kristna i staden. Vi har under den senaste tiden fått tala med många människor om Jesus och flera har blivit frälsta. Det finns en stor längtan och inte minst bland stadens ungdomar.

Detta är inget som görs i Barmhärtighetsmissionens regi, men kom ihåg detta i era förböner.


Storgatan i Vetlanda


Jörgen Milton  Missionsledare